Feminist Position Paper/ महिलावादी आधारपत्र

नेपालमा महिलावादी नेतृत्व र महिला आन्दोलनको आधारपत्र प्रस्तावना हामी समान नागरिकता सम्बन्धी हाम्रो नैसर्गिक र अविभाज्य अधिकारमा विश्वास गर्दछौ । हामी महिलाको व्यक्तिगत स्वायत्तता र एजेन्सी, कानुनको शासन र अविभेद, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानुनी, राजनीतिक र औपचारिक संस्थाहरु समेटिएको न्यायपूर्ण र समतामुलक नीजि तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई सम्मान गर्दछौं । हामी नेपाली महिला आन्दोलनको गौरवशाली... Continue Reading →

Feminist Position Paper

A Position Paper: Feminist Leadership & the Women's Movement in Nepal Preamble We believe in our inalienable and indivisible rights to equal citizenship that respects women’s individual autonomy and agency, rule of law and non-discrimination, just and equitable private and public institutions encompassing family, social, cultural, economic, legal, political and governance institutions. We recognise, respect... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑