Concerning the Upcoming Elections in Nepal 2022

नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) र ४२ (१) बमोजिम महिलाको समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक बमोजिम २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं र गराऔं

Comments are closed.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: